Syn

Synsafdelingen tilbyder udredning, rådgivning, vejledning og undervisning til dig, der har vanskeligt ved at klare hverdagen pga. af synet, og dine pårørende.

Tilbuddet er for personer over den skolepligtige alder samt pårørende og fagpersonale i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Sorø, Ringsted og Slagelse og er finansieret af de enkelte kommuner via en abonnementsaftale. For børn er der særlige regler. Se mere herom i menuen under ”Børn”.

Undervisning, vejledning og rådgivning foregår individuelt eller på små hold og kan foregå hjemme hos dig selv eller i Synsafdelingens lokaler på CSU-Slagelse.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp, har spørgsmål, eller har brug for yderligere information.

Hjælpemidler og IT
 • IT til blinde og svagsynede
  Når en borger har brug for IT hjælpemidler, vurderer synskonsulenterne den enkeltes behov ved en grundig udredning.

  Konsulenten kigger bl.a. på den enkeltes behov for kommunikation via it i hverdagen, synsformåen og hvilke kompetencer den enkelte har indenfor it.

  Der findes rigtig mange forskellige løsninger indenfor IT. Typiske løsninger på udstyr kan være PC med forstørrelses- eller tale-programmer, punkt, undervisning i tilgængeligheder på iPad, telefon og OCR tekst genkendelse.

  Den enkelte borger vil altid blive tilbudt undervisning i de IT løsninger der bliver vurderet relevante, så det sikres at den enkelte borger får det optimale ud af de IT løsninger, der kan afhjælpe dem i hverdagen.

 • Hjælpemidler

  Synskonsulenten udreder sammen med dig behovet for hjælpemidler og underviser i brugen af disse. Vurderingen er altid individuel og kan munde ud i et eller flere hjælpemidler, der kan hjælpe dig med at klare de daglige gøremål.

  Synkonsulenten hjælper dig med ansøgning til din kommune om bevilling af hjælpemidler.

  Eksempler på Hjælpemidler:

   
  Find oversigt over hjælpemidler her (nyt vindue)

 • Lys
  Hvis du har nedsat syn og synes der mangler lys i hjemmet, er der mulighed for at få besøg af en belysningsrådgiver.

  Belysningsrådgiveren vil sammen med dig lave en lysudredning, og på den baggrund komme med forslag til relevante ændringer. Det kan være ideer til konkrete pærer og lamper, indretning så lyset udnyttes bedst muligt eller undervisning om lysets betydning.

  Synsafdelingen har ydermere et interaktivt lyslaboratorium, hvor det også er muligt at komme og få foretaget en lysudredningen. Belysningsrådgiveren vil sammen med dig finde den bedst egnede løsning.

  Da de fleste pærer og lamper betegnes som almindeligt indbo, vil der efter en udredning/afprøvning i de fleste tilfælde være, en egenbetaling til pærer m.m.

 • Briller og kontaktlinser
  Hvis du har en varig øjenlidelse, som kræver specialoptik kan du få hjælp hos os.

  Specialoptik omfatter særligt specialfremstillede kontaktlinser, og briller i henhold til reglerne for bevilling af medicinsk-optiske synshjælpemidler. Hjælpemiddelbekendtgørelsen har i alt 14 pkt., som du kan finde ved at trykke på linket. 


  Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens §112, til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation. Dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Under denne gruppe, hører også personer opereret for énsidig/dobbeltsidig grå stær, erhvervet som voksen (18 år eller ældre).

  Tilskuddet til dine kontaktlinser eller briller, kan du se ved at klikke på linket her:

  Henvendelse:

  De fleste henvendelser sker via din lokale optiker, som søger på dine vegne, på et ansøgningsskema som du finder her:


  Husk at gemme filen lokalt, og send den sikkert med virk.dk

  Du kan også være henvist af din øjenlæge, øjenafdelingen på hospitalet. Ved personlig henvendelse, skal vi have en samtykkeerklæring og oplysninger om dine øjne fra dig, som kan belyse eventuelle øjensygdomme og status for dit syn.


  Herefter indkalder vores optiker dig, til en specialoptisk synsprøve på CSU-Slagelse.

  Synsprøven:

  Formålet med den specialoptiske synsprøve, og efterfølgende udredning er, at gøre det klart hvilke problemer og behov du har, og hvordan de kan afhjælpes med synshjælpemidler.

  Du kan også hente listen over samarbejdsoptikere, så du kan se hvor du kan henvende dig i dit nærområde. Link


  Optikere som ønsker at blive optaget på listen, kan henvende sig til optiker Peter Smaakjær på mail.

 • Ansøgning om briller og kontaktlinser
 • Svagsynsoptik
  Behov for svagsynsoptik, opstår almindeligvis ved synsstyrker på 6/18 eller derunder samt synsfelt på 20 grader eller mindre.

  Det forudsættes at synsnedsættelsen er varig.

  Optikeren søger om svagsynsoptik.

  Henvendelse:

  Man kan også henvende sig skriftligt pr. brev eller på mail syn-csu@slagelse.dk

  Har du tidligere fået briller eller kontaktlinser hos os, kan du kontakte vores svagsynsoptiker Peter Smaakjær på telefon 58575760 eller på mail; pesma@slagelse.dk

  Indhentning af øjenlægeoplysninger:

  For at hjælpe dig bedst muligt skal vi have adgang til oplysninger fra din øjenlæge.

  Hvis du ikke tidligere har været i Synsafdelingen på CSU-Slagelse skal vi blot have en samtykkeerklæring så vi kan hente din øjenjournal fra den øjenlæge som du sidst har været hos.


  Herefter vil vi vurdere, på baggrund af oplysningerne, om du har behov for- og ret til hjælp. Hvis du er berettiget til hjælp vil du blive kontaktet af en synskonsulent eller vores optiker med henblik på nærmere aftale. Det videre forløb kan foregå på CSU-Slagelse eller i dit eget hjem.

  Det er også muligt at henvende sig til en lokal svagsynsoptiker.

  CSU-Slagelse har Leverandøraftale om svagsynsoptik med følgende svagsynsoptikere.

  • Byens Optik i Holbæk
  • Bjørns Optik i Asnæs
  • Brillehuset i Kalundborg
  • Johnsen Optik i Korsør
  • Nyt Syn Jyderup
  • Profil Optik i Ringsted
  • Profil Optik i Skælskør
  • Profil Optik i Slagelse
  • Øjensynlig i Sorø
 • Øjenproteser
  Du kan efter ansøgning til Synsafdelingen få en øjenprotese af glas eller acryl

  Har du på grund af sygdom eller efter en ulykke mistet et øje, kan du efter ansøgning til os få bevilliget en øjenprotese af glas eller acryl.

  Vil du søge om en øjenprotese udfylder du et ansøgningsskema, som du kan hente her fra hjemmesiden under fanen Fagpersonale.
  Ansøgningsskemaet skal du sende til Synsafdelingen, CSU-Slagelse, Nørrevangstorvet 6A, 4200 Slagelse.

  Når vi har modtaget dit ansøgningsskema påbegynder vi sagsbehandlingen og giver dig svar hurtigst muligt. Du kan normalt forvente en sagsbehandlingstid på 2-3 uger.

  Når ansøgningen er behandlet færdig, sender vi en afgørelse til dig og en kopi til din proteseleverandør. Øjenproteseleverandøren sørger for at du får en grundig instruktion i brug af din øjenprotese.

  Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil booke tid hos en af vores synskonsulenter.

Undervisningstilbud
 • Lær at leve med synsnedsættelsen
  At leve med en synsnedsættelse, kan være en stor hæmsko. Vi tilbyder et 5-dages kursus

  At miste synet er en dramatisk ændring i livet og hverdagsrutiner skal håndteres på andre måder. Det kan være svært at acceptere at skulle spørge om hjælp og det er også svært at forklare andre at hjælp er nødvendig. På kurset fokuseres på  muligheder frem for begrænsninger, så hverdagen kan takles på trods af synsnedsættelsen.

  Hovedvægten på dette 5-dages kursus lægges på forståelse for den situation den enkelte deltager er i, når synet svigter.   

  Der vil være undervisning i ledsageteknik og afprøvning af diverse hjælpemidler.

  Pårørende inviteres med én af dagene. 

  Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil booke tid hos en af vores synskonsulenter.

 • Kurser til dagligdagen
  Er din synsnedsættelse til gene i dagligdagen? Vi lærer dig at løse hverdagens gøremål med nedsat syn

  Vores dagligdagskursus er henvendt til dig, der har oplevet en nedsættelse af synet og som oplever problemer med at klare de daglige gøremål på grund af synsnedsættelsen.

  Formålet med undervisningen er at introducere dig for synskompenserende teknikker, metoder og hjælpemidler med henblik på, at du igen skal kunne mestre dine tidligere færdigheder. Derudover hjælper kurset dig med at acceptere dit synstab i mødet med ligestillede.

  På et 2 dages kursus afprøver og underviser vi i forskellige teknikker til at veje, måle, hælde og skære fødevarer. Du får også lov at afprøve spiseteknikker og dele dine erfaringer med de andre deltagere. Vi arbejder også med at genkende pengesedler og mønter, personlig hygiejne, at læse opskrifter og meget mere.

  KREA-kursus

  Vi tilbyder et særligt tilrettelagt 1-dags kursus, som hjælper dig til at fastholde dine kreative udfoldelser, trods din synsnedsættelse. Vi afprøver eksempelvis forskellige muligheder for at pynte op til højtider, håndarbejde og andre ideer efter dine individuelle ønsker. 

  Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil booke tid hos en af vores synskonsulenter.

 • Orientering og mobility – lær at gå med blindestok
  Har du svært ved at bevæge dig rundt alene på grund af nedsat syn? Lær at bevæge dig med blindestok og ledsager

  Dette undervisningstilbud henvender sig til dig som er stærkt svagsynede eller blind, og som ønsker at blive mindre afhængig af andres hjælp til at komme rundt. På kurset lærer du de grundlæggende teknikker:

  1. Brug af den hvide stok
  2. Orientering i trafikken
  3. Ledsageteknik med pårørende
  4. Teknikker til at skærpe høre- og følesanserne


  Du er velkommen til at kontakte os for nærmere information, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil booke tid hos en af vores synskonsulenter.

 • Efter hjerneskade - Synstræning
  Synstræning efter hjerneskade

  Efter en hjerneskade, evt. hovedtraume efter blandt andet biluheld, en blodprop eller en blødning i hjernen, kan du opleve at du har nedsat syn eller andre former for synsvanskeligheder. Det kan fx dreje sig om følgende problemer:

  • Synsfeltudfald. Udfaldet giver ofte læseproblemer og problemer med at gå ind i personer og genstande
  • Sløret syn. Teksten er sløret og hoppende.  Dette giver læseproblemer og problemer med afstandsbedømmelse
  • Lysfølsomhed. Går med solbriller inde og ude pga. lysgener og blænding
  • Dobbeltsyn.  Ser to genstande når øjne bruges sammen
  • Fokusering.  Svært ved at indstille øjet fra kort til lang afstand og modsat
  • Perceptionsvanskeligheder. Svært ved at få overblik og forvirring ved mange mennesker omkring sig


  Synsafdelingen på Center for Specialundervisning i Slagelse (CSU-Slagelse), har i en årrække udført synstræning på senhjerneskadede borgere med synsvanskeligheder. Forløbet startede i 2010 med synstræning til personer med synsfeltsudfald (homonym hemianopsi), men pga. de gode resultater har det bredt sig til også at omfatte en lang række andre funktionsnedsættelser som samsynsproblemer, svimmelhed, køresyge, spændingshovedpine, nedsat udholdenhed ved læsning mv.

  Indholdet er systematiserede, og varierede øvelser med udgangspunkt i den enkeltes udviklingstrin. Det vil blandt andet bestå af skanningsøvelser, øjenbevægelsesøvelser, øvelser der øger øjnenes følgebevægelse og evne til at skifte mellem forskellige afstande. Der arbejdes med perception, orientering og læsning.

  Synstræningen foregår på hold en gang om ugen med deltagelse af 5 borgere på hvert hold. Synstræningen udføres af fysioterapeut og neurooptometrist.


  Udover Synstræningsforløb er der mulighed for sideløbende eller efter endt synstræning at følge et særligt forløb omkring senhjerneskade og deraf følgende synsvanskeligheder.
  På baggrund af en konsultation hos en af vores konsulenter og en af vores specialoptikere tilrettelægges et undervisningsforløb, som passer til dine behov.

  Et typisk undervisningsforløb vil indeholde:

  • Oplysning om typiske synsnedsættelser efter erhvervet hjerneskade
  • Kommunikation og interaktion
  • Læsestrategier
  • Træningsøvelser, der kan medvirke til øget opmærksomhed ved indskrænket synsfelt 
  • Hvordan man kan understøtte opgaver som læsning og skrivning


  Orientering & mobility

 • Hjernerystelse - Syntræning

  Synsafdelingen på CSU-Slagelse hjælper med at få synet genoprettet efter blandt andet en hjernerystelse.

  Mange oplever at være kastebolde rundt i systemet, når de får en hjernerystelse. Hos Center for Specialundervisning i Slagelse har vi samlet det hele under et.

  På CSU-Slagelse arbejder vi meget med tværfaglige forløb, når folk man genoptrænes efter hjernerystelser og hjerneskader.

  CSU-Slagelse er et kommunalt tilbud i Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Sorø, Ringsted og Slagelse, hvor de ramte kan komme hen og få hjælp til at komme hurtigere tilbage til jobbet eller livet, dermed er CSU-Slagelse et af de eneste steder i Danmark, hvor de ramte ikke skal cirkulere rundt i systemet.

  Her kan de ramte få en målrettet indsats ud fra deres symptomer og gennem verificerede tests blandt andet på synet, får stedet folk hurtigere tilbage på jobbet.

  Herunder to link til artikler om synstræning i Øjenforeningens blad ”Værn Om Synet”.

  Link: Patienthistorie (nyt vindue)

  Link: Samsyn (nyt vindue)

 • Introkursus i IT
  Lær at bruge it-hjælpemidler

  På introkursus til it lærer du om:
   

  • Computerens betjening via skærmlæserprogram (JAWS, Zoomtekst).
  • Arbejde med menuer og dialogbokse.
  • Forstå og anvende funktioner på internettet.
  • Sende og modtage mails.
  • Andre kommunikationsprogrammer.
  • Brug af mobiltelefon.


  Du er altid velkommen til, at kontakte os for nærmere information, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil booke tid hos en af vores synskonsulenter.

 • 10-fingersystemet
  Lær at skrive effektivt og at anvende genvejstaster på computertastaturet

  10-fingersystemet gør det hurtigere og nemmere, at bruge en computer, når du har en synsnedsættelse.

  På kurset lærer du at:

  1. Skrive på tastaturet, ved hjælp af 10-fingersystemet.

  2. Anvende genvejstaster til hjælpe-software.


  For at få det fulde udbytte af de teknologiske hjælpemidler, anbefaler vi at du starter med dette kursus, der lærer dig at anvende handicapkompenserende pc-software.

  Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil booke tid hos en af vores synskonsulenter.

 • Punktskrift – Braille
  Kan du ikke længere læse og skrive almindelig skrift på grund af nedsat syn?

  Målet med kurset er at sætte dig i stand til at kommunikere ved hjælp af punktskrift.

  På kurset arbejder du med:

  1. Punktskrift.

  2. Punktskriftapparatets funktioner.

  3. At anvende apparatet til de kommunikationsopgaver, som du har brug for i din hverdag.
 • Hvis du ser bedre end svagsynsgrænsen
  CSU holder ca. en gang om måneden infomøder for borgere i vores 6 kommuner.

  Der vil være mulighed for at se, prøve og høre om de forskellige muligheder for hjælpemidler eller teknikker. Vi kan udlevere trykt materiale, om forskellige øjensygdomme og fortælle hvor hjælpemidlerne kan købes.

  Infomødet er rettet til borgere med nedsat syn, som endnu ikke er indenfor svagsynsgrænsen. Det vil sige, synsstyrker på under 6/18, svarende til en synsevne på ca. en tredjedel af en normaltseendes synsevne, eller ved synsfeltudfald.

  Tilmelding og øjenlæge oplysninger, er nødvendige for at vi kan forberede os bedst muligt.