Syn

Synsafdelingen tilbyder udredning, rådgivning, vejledning og undervisning til dig og dine pårørende, der har vanskeligt ved, at klare hverdagen pga. af synet.

Tilbuddet er for borgere, pårørende og fagpersonale i Kommunerne Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Sorø, Ringsted og Slagelse og er gratis.

For at læse mere om de enkelte tilbud, tryk på henholdsvis ”Voksne” og ”Børn” i menuen.