Børn

Synsafdelingen tilbyder særligt målrettet undervisning, vejledning, udredning og rådgivning til børn og unge med synsvanskeligheder

Tilbuddet henvender sig til skolebørn, forældre og fagpersonale i kommunerne Odsherred, Holbæk, Ringsted, Sorø, Slagelse og Kalundborg samt specialklasser i Slagelse Kommune.

Vores undervisning, vejledning og rådgivning af skolebørn og fagpersonale foregår som regel på skolerne, og i enkelte tilfælde i synsafdelingen på CSU-Slagelse. Derudover tilbyder vi også samtaler og udredning i hjemmet med forældre.

Du kan læse mere om de enkelte undervisnings- og rådgivningstilbud her på hjemmesiden eller i vores pjece som kan hentes her på siden (pdf - nyt vindue).

Tilskud til briller og kontaktlinser.

Der kan under særlig omstændigheder gives tilskud til briller og kontaktlinser hvis kravene jf. Hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2 er opfyldt.

Herunder er de væsentlig punkter opført:

  • Børn der er opført i synsregistret
  • Børn med medfødt grå stær
  • Børn med styrker udmålt til over +7,0D. inden det fyldte 10 år.

For at se alle punkterne i hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2. Tryk på link herunder.

Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser (pdf - nyt vindue)

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller har brug for yderligere information.