Børn

Vedr. undervisning og ansøgning om hjælpemidler til børn i førskolealderen skal du kontakte PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i din kommune.

På CSU-Slagelse har vi aftaler om udredning, undervisning, vejledning, og rådgivning til skolebørn med synsvanskeligheder i Odsherred, Holbæk, Ringsted, Sorø, Slagelse og Kalundborg Kommuner. De enkelte kommuner betaler særskilt for tilbuddet, når der barnet er optaget i Synsregistret. Se mere nedenfor.

I særlige tilfælde kan børn, også førskolebørn, få bevilget briller og kontaktlinser.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller har brug for yderligere information.

Tilbud til børn med synsvanskeligheder
 • Skolebørn

  Vi tilbyder særlig målrettet udredning, undervisning, vejledning, og rådgivning til skolebørn med synsvanskeligheder. Tilbuddet henvender sig til skolebørn, forældre og fagpersonale i kommunerne Odsherred, Holbæk, Ringsted, Sorø, Slagelse og Kalundborg. De enkelte kommuner betaler særskilt for tilbuddet, når barnet er optaget i Synsregistret.

  Vores undervisning, vejledning og rådgivning af skolebørn og fagpersonale foregår som regel på skolerne, og i enkelte tilfælde i synsafdelingen på CSU-Slagelse. Derudover tilbyder vi også samtaler og udredning i hjemmet med forældre.

  Hvis et skolebarn har brug for hjælpemidler, vurderer skolekonsulenten behovet ved en grundig udredning. Konsulenten kigger bl.a. på forholdene omkring den aktuelle indlæring, elevens synsformåen og skolens brug af undervisningsplatforme mm.

  Det er skolernes ansvar at tilbyde børn med synsvanskeligheder kompenserende hjælpemidler, der er nødvendige for at barnet kan følge undervisningen. Det gælder også de hjælpemidler, der er nødvendige for, at barnet kan læse lektier i hjemmet.

  Skolekonsulenten underviser både elev og lærer i brugen af de aktuelle IT- hjælpemidler, så det sikres, at eleven kan følge undervisningen på lige vilkår med klassens andre elever.

  Se pjecen skolebørn her (pdf - nyt vindue).

  Lys i hjemmet betragtes normalt ikke som et hjælpemiddel – se mere om det her.

 • Lys i hjemmet
  Hvis dit barn har nedsat syn og du synes der mangler lys i hjemmet, er der mulighed for at få besøg af en belysningsrådgiver.

  Belysningsrådgiveren vil sammen med Jer lave en lysudredning, og på den baggrund komme med forslag til relevante ændringer. Det kan være ideer til konkrete pærer og lamper, indretning så lyset udnyttes bedst muligt eller undervisning om lysets betydning.

  Synsafdelingen har ydermere et interaktivt lyslaboratorium, hvor det også er muligt at komme og få foretaget en lysudredningen. Belysningsrådgiveren vil sammen med Jer finde den bedst egnede løsning.

  Da de fleste pærer og lamper betegnes som almindeligt indbo, vil der efter en udredning/afprøvning i de fleste tilfælde, være en egenbetaling til pærer m.m.

 • Briller og kontaktlinser
  Børn kan under særlige omstændigheder få tilskud til briller og kontaktlinser.

  Det kan eksempelvis være:

  • Dit barn har en styrke der er udmålt til over + 7,00 og barnet er under 10 år.
  • Dit barn står i Synsregistret ved Kennedy Centret.
  • Dit barn har medfødt grå stær.
  • Dit barn har meget store styrker +/- 16,00 eller mere, eller bygningsfejl på 5 eller mere.

  Ud over disse 4 punkter, er der også tilskud til særligt specialfremstillede kontaktlinser og briller, i henhold til reglerne for bevilling af medicinsk-optiske hjælpemidler.

  Hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2, har i alt 14 pkt. som du kan finde ved at trykke på linket:

  Hjælpemiddelbekendtgørelsen bilag 2 (pdf - nyt vindue)

  Tilskuddet til kontaktlinser eller briller, kan du se ved at klikke på linket her:

  Tilskud til briller og kontaktlinser (pdf - nyt vindue)

  Ansøgning sker via din optiker, som søger på dine vegne.

  Du kan hente listen over samarbejdsoptikere her, så du kan se hvor du kan henvende dig i dit nærområde.

  Liste over: Leverandør af kontaktlinser og briller (pdf - nyt vindue)

  For mere information, råd og vejledning er du velkommen til at henvende dig i Synsafdelingen.

   

 • Øjenproteser

  Har du på grund af sygdom eller efter en ulykke mistet et øje, kan du efter ansøgning til os få bevilliget en øjenprotese af glas eller acryl.

  Fremgangsmåden er den samme for børn som for voksne.