Hjælpemidler

Synskonsulenten hjælper med vurderingen af hvilke hjælpemidler, der er behov for, samt hjælper med indkøb og undervisning i brugen af hjælpemidlerne.

Ifølge skoleloven Bek. nr. 693 af 20/06/2014, er det skolernes ansvar, at tilbyde børn med synsvanskeligheder kompenserende hjælpemidler, der er nødvendige for at barnet kan følge undervisningen. Det gælder også de hjælpemidler, der er nødvendige for, at barnet kan læse lektier i hjemmet.

Ifølge serviceloven (§112 og §113 samt §41) skal kommunerne hjælpe med at indrette hjemmene samt tildele hjælpemidler, så børn med synsvanskeligheder kompenseres bedst muligt.

F.eks. ved at betale for særligt lys i hjemmet eller som tilskud til merudgifter som skyldes barnets synsvanskeligheder.

Synskonsulenten vil altid vurdere og rådgive, så kommunale myndigheder har det bedst faglige grundlag at bevilge ud fra.

Siden er sidst opdateret 8. november 2017