IT til blinde og svagsynede

Hvis et skolebarn har brug for IT hjælpemidler, er det skolekonsulenter der vurderer den enkeltes behov ved en grundig udredning.

Konsulenten kigger bl.a. på forholdende omkring den aktuelle indlæring, elevens synsformåen og skolens brug af undervisningsplatforme mm.

Typiske løsninger på udstyr vil være bærbar PC med forstørrelses- eller tale-programmer, tavlekamera, iPad/tablet og OCR tekst genkendelse.

Skolekonsulenten vil altid undervise både elev og lærer i brugen af de aktuelle IT hjælpemidler, så det sikres at eleven kan følge undervisningen på lige vilkår med klassens andre elever.

Siden er sidst opdateret 8. november 2017