Lys

Hvis dit barn har nedsat syn og du synes der mangler lys i hjemmet, er der mulighed for at få besøg af en belysningsrådgiver.

Belysningsrådgiveren vil sammen med Jer lave en lysudredning, og på den baggrund komme med forslag til relevante ændringer. Det kan være ideer til konkrete pærer og lamper, indretning så lyset udnyttes bedst muligt eller undervisning om lysets betydning.

Synsafdelingen har ydermere et interaktivt lyslaboratorium, hvor det også er muligt at komme og få foretaget en lysudredningen. Belysningsrådgiveren vil sammen med Jer finde den bedst egnede løsning.

Da de fleste pærer og lamper betegnes som almindeligt indbo, vil der efter en udredning/afprøvning i de fleste tilfælde, være en egenbetaling til pærer m.m.