Undervisningstilbud

Synskonsulenten tilbyder undervisning i en lang række færdigheder så som It, hjælpemidler, mobility, ADL (Almindelig Daglig Levevis) og punkt.

På baggrund af en handleplan der er udarbejdet under udredningen, tilrettelægges individuelle undervisningsforløb for barnet, forældre og lærere samt pædagoger og andre, der omgås barnet i hverdagen. Der vil være en meget stor variation i behovet for undervisning, alt afhængig af barnets behov og færdigheder.

Yderligere tilbydes der klasseundervisning, så kammerater og lærer kan få en bedre forståelse for barnets øjensygdom og de problematikker der kan opstå i hverdagen. Klasseundervisning tilbydes på alle klassetrin.

 

Siden er sidst opdateret 8. november 2017