Voksne

Vi tilbyder udredning, rådgivning, vejledning og undervisning til dig der har vanskeligt ved at klare hverdagen pga. af synet

Vores tilbud er til dig der har synsvanskeligheder, dine pårørende, fagpersonale, og er gratis hvis du er bosat i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø eller Slagelse Kommune.

Vores undervisning, vejledning og rådgivning kan foregå individuelt, eller på små hold, og kan foregå hjemme hos dig selv, eller i Synsafdelingens lokaler på CSU-Slagelse.

Du kan læse mere om de enkelte undervisnings- og rådgivningstilbud her på hjemmesiden eller i vores pjece, og kursuskatalog, som begge kan hentes her på siden.

Du kan også finde vores ansøgningsskemaer til bevilling af hjælpemidler med mere her på hjemmesiden.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller har brug for yderligere information.