IT til blinde og svagsynede

Når en borger har brug for IT hjælpemidler, vurderer synskonsulenterne den enkeltes behov ved en grundig udredning.

Konsulenten kigger bl.a. på den enkeltes behov for kommunikation via it i hverdagen, synsformåen og hvilke kompetencer den enkelte har indenfor it.

Der findes rigtig mange forskellige løsninger indenfor IT. Typiske løsninger på udstyr kan være PC med forstørrelses- eller tale-programmer, punkt, undervisning i tilgængeligheder på iPad, telefon og OCR tekst genkendelse.

Den enkelte borger vil altid blive tilbudt undervisning i de IT løsninger der bliver vurderet relevante, så det sikres at den enkelte borger får det optimale ud af de IT løsninger, der kan afhjælpe dem i hverdagen.

Siden er sidst opdateret 8. november 2017