Syn - hjerneskade

En del af de borgere, der pådrager sig en apopleksi (hjerneblødning el. blodprop i hjernen), oplever at have problemer med synet. Det kan fx dreje sig om følgende problemer:

  • Synsfeltudfald. Udfaldet giver ofte læseproblemer og problemer med at gå ind i personer og genstande

  • Sløret syn. Teksten er sløret og hoppende.  Dette giver læseproblemer og problemer med afstandsbedømmelse

  • Lysfølsomhed. Går med solbriller inde og ude pga. lysgener og blænding

  • Dobbeltsyn.  Ser to genstande når øjne bruges sammen

  • Fokusering.  Svært ved at indstille øjet fra kort til lang afstand og modsat

  • Perceptionsvanskeligheder. Svært ved at få overblik og forvirring ved mange mennesker omkring sig

Synstræning til personer med erhvervet hjerneskade


Synsafdelingen på Center for Specialundervisning i Slagelse (CSU-Slagelse), har i en årrække udført synstræning på senhjerneskadede borgere med synsvanskeligheder. Forløbet startede i 2010 med synstræning til personer med synsfeltsudfald (homonym hemianopsi), men pga. de gode resultater har det bredt sig til også at omfatte en lang række andre funktionsnedsættelser som samsynsproblemer, svimmelhed, køresyge, spændingshovedpine, nedsat udholdenhed ved læsning mv.

Synstræningen foregår på hold en gang om ugen med deltagelse af 5 borgere på hvert hold. Undervisningen udføres af ergoterapeut og neurooptometrist.

 

Siden er sidst opdateret 31. januar 2019