Synstræning

Synstræning til personer med erhvervet hjerneskade

En ny undersøgelse fra Center for Specialundervisning i Slagelse konkluderer, at synstræning har signifikant effekt på læsehastighed, svimmelhed og køresyge hos personer med erhvervet hjerneskade

Det er vigtigt ikke at overse synsproblemer efter en hjerneskade, da de ellers vil få negativ indflydelse på effekten af anden rehabilitering. Synet har stor indflydelse på vores bevægelser, så det er vanskeligt at bevæge sig, før synet har givet os forståelse for hvad, hvordan og hvorhen (Van Essen, D.C. 1985 Functional organization of the primate cortex. In A. Peters & .E. G. Jones (Eds), Cerebral cortex (vol. 3.pp 259-329).

I Occurrence of oculomotor dysfunctions in acquired brain injury: A retrospective analysis, bliver det konkluderet, at 86,7% med en cerebrovaskulær skade har en form for synsnedsættelse/synsindskrænkning. Dette tal er langt højere end forventet og kan forklares med at synsnedsættelserne ikke bliver opdaget, fordi andre kognitive problematikker kan overskygge den reelle synsproblematik. Derfor er det vigtigt at fagprofessionelle bliver opmærksomme på denne problematik (Ciuffreda K.J. et al, 2007 s.155).

En anden undersøgelse foretaget af den samme personkreds viser, at 100% af disse personer oplever succes efter synstræning, og at resultatet er stabilt efter 2-3 måneder (Ciuffreda K.J. et al, 2008 s. 18).

Synstræning virker

En ny undersøgelse foretaget på Center for Specialundervisning i Slagelse viser, at synstræning foretaget over 10 uger har en god effekt på læsehastighed, svimmelhed og køresyge.

24 patienter med erhvervet hjerneskade gennemførte forløbet. På alle testparametre blev der målt signifikant til høj signifikant forbedring fra baseline til evaluering efter sidste synstræningslektion.

Udover de signifikante resultater udtrykker borgerne også generelt bedring i livskvalitet ved afslutning af forløbet.

Resultater skal efterprøves

Resultaterne er meget positive, idet vi ser fremgang på alle testparametre. Vi konkluderer derfor, at resultaterne tyder på, at synstræning til patienter med erhvervet hjerneskade kan gøre en markant forskel.

Vi er også bevidste om, at yderligere undersøgelse og forskning på området skal foretages samt ikke mindst, at der er behov for at undersøge om vores resultater er langtidsholdbare. Derfor har vi planlagt follow-up test et til to år efter, undersøgelsen er tilendebragt.

En omfattende forskningsartikel med titlen “Therapist-assisted vision therapy improves outcome for stroke patients with homonymous hemianopia alone or combined with oculomotor dysfunction” er bragt i tidsskriftet ”Neurological Research”.