Infomøder

CSU holder ca. en gang om måneden infomøder for borgere i vores 6 kommuner.

Der vil være mulighed for at se, prøve og høre om de forskellige muligheder for hjælpemidler eller teknikker. Vi kan udlevere trykt materiale, om forskellige øjensygdomme og fortælle hvor hjælpemidlerne kan købes.

Infomødet er rettet til borgere med nedsat syn, som endnu ikke er indenfor svagsynsgrænsen. Det vil sige, synsstyrker på under 6/18, svarende til en synsevne på ca. en tredjedel af en normaltseendes synsevne, eller ved synsfeltudfald.

Tilmelding og øjenlæge oplysninger, er nødvendige for at vi kan forberede os bedst muligt.