Hjernerystelse

Tilbud til personer med følger efter hjernerystelse

Målgruppe
Målgruppen er personer med følger efter hjernerystelse. Ved hjernerystelse kan der opstå skader på nervebanerne og i støttevævet, hvilket påvirker de kemiske systemer og blodgennemstrømningen i hjernen. Ofte kan disse forandringer ikke påvises ved skanning eller neurologisk undersøgelse.

Omkring 25.000 personer rammes hvert år af hjernerystelse. De fleste kommer sig efter få dage eller uger. En gruppe på ca. 10 % af hjernerystelsesramte personer oplever dog langvarige gener og kan have brug for en målrettet rehabiliteringsindsats for at opnå fremgang.

Personer der ikke umiddelbart kommer sig, har gener som fx hovedpine, svimmelhed, træthed, søvnproblemer, følsomhed for lys og lyd, tinnitus, hukommelsesproblemer, kvalme. Ligeledes oplever mange koncentrationsproblemer, opmærksomhedsbesvær og mental udtrætning. En del oplever desuden stress, angst og depression. Mange får i en periode svært ved at fastholde fuld tilknytning til arbejdsplads og uddannelse, og hverdags- og familielivet opleves som en udfordring.

Hjernerystelsesteam
Teamet der varetager tilbud til personer med følger efter hjernerystelse består af specialiserede fagpersoner: neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, mindfulnessinstruktører, kognitiv terapeuter, synskonsulent, hørekonsulenter, neurooptometrist, søvnvejleder og konsulent med særlig viden om arbejdsrehabilitering. 

Indhold og varighed af tilbuddet
Hjernerystelsesteamet tilbyder et forløb, hvor udgangspunktet er personens udfordringer og vanskeligheder som er klarlagt ud fra interview og testning.

Forløbet består af en forundersøgelse, specifik udredning og testning, intervention og en afsluttende evaluering med skriftlig tilbagemelding til den hjernerystelsesramte og bestiller.

Forløbets formål:

  • At kunne håndtere hjernerystelsens følger bedst muligt
  • At øge forudsætninger for at kunne genoptage/fastholde/påbegynde job eller uddannelse
  • At kunne håndtere hverdagslivet bedst muligt

Forud for samtalen er lægepapirer tilgået CSU-Slagelse.

Forløbet indledes med forundersøgelse, hvor pårørende er velkomne til at deltage, herunder journallæsning, samtale og testning. 

Forløbet tilrettelægges individuelt. Indsatserne består af psykoedukation, fysioterapeutisk forløb, mindfulness med kognitiv terapeutisk tilgang, energihåndteringssamtaler samt gradueret genoptræning og undervisning ifht. syn/lys, lydfølsomhed/tinitus, søvn og beskæftigelsesrettet indsats. Forløbet afsluttes med skriftlig evaluering.

Forløbets længde varer gennemsnitligt 6 måneder.

Kontakt fagkoordinator for aftale om forløb og pris.

Folder:

Klik her

Åben rådgivning om hjernerystelse:

Ring og tal med en fagperson fra hjernerystelsesteamet på tlf. nr. 58 57 57 30, mandag mellem kl. 10.00 - 11.00

Se kort vedrørende åben rådgivning:

Klik her (pdf - nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 27. september 2023