Syn

Synsafdelingen tilbyder kurser til fagpersonale som arbejder med synshæmmede borgere

Synsomsorg

Kurset i synsomsorg henvender sig til omsorgspersonale, der arbejder med synshæmmede på f.eks. dagcentre eller i hjemmeplejen og som ikke har et mål om at komme til at fungere som synsomsorgsassistenter.

Formålet er at give omsorgs- og sundhedspersonale grundlæggende viden om god synsomsorg.

Kursets varighed er tre dage med efterfølgende praksisbesøg sammen med synskonsulenten.

Ledsageteknik

Kurset i ledsageteknik henvender sig til ledsagere, pårørende og plejepersonale som omgås synshæmmede borgere i dagligdagen.

Ledsageteknik er betegnelsen for en række metoder, som synshandicappede og pårørende/nærmeste netværk bør kende og benytte når en seende fungerer som ledsager for en person, der er blind eller stærkt svagsynet.

Kurset er en blanding af teori og praksis og har en varighed af 2-3 timer.