Forskning

På Center for Specialundervisning bestræber vi os i øget grad på at deltage i forskningsprojekter. Dette sker ud fra et ønske om at få udforsket og udfordret vores nuværende tilgange, identificere forandringspotentialer for vores tilgange samt at forstå de strukturelle og samfundsmæssige rammesætninger af vores virke – sådan at vi kan indgå kritisk-konstruktivt i en samfundsmæssigt dialog om udvidelse af faglighedens mulighedsbetingelser.

Deltagelse i forskningsprojekter kan både ske gennem samarbejder om såkaldte erhvervsPhD’er, hvor CSU i samarbejde med et universitet ansætter en forskerlærling, der enten findes eksternt eller rekrutteres internt. Derudover søger vi også at deltage som samarbejdspartner i forskningsprojekter med metodeudvikling for øje.
Her forestår vi den praktiske metodeudvikling og –afprøvning, mens et universitet forestår den videnskabelige undersøgelse af læreprocesserne og betydningerne af de afprøvede metoder.

I sidemenuen kan du finde information om aktuel deltagelse i forskningssamarbejder.