Arbejdspædagogik i beskæftigelsesfeltet

Dette forskningsprojekt er blevet til som et erhvervsPhD-samarbejde mellem Center for Specialundervisning og Roskilde Universitet, hvori arbejdspædagogisk konsulent fra Hjernens Hus, Mikkel Morgen, er blevet internt rekrutteret som ph.d.-studerende på projektet.

Projektet går ud på, at skabe øget indsigt i/opmærksomhed omkring oplevelserne og erfaringen af deltagelse i kommunale beskæftigelsesindsatser blandt borgere med længerevarende arbejdsløshed, enten som følge af sygdom eller sociale forhold.

Der er i øvrigt fokus på, hvilke ’pædagogikker’ der bliver praktiseret i beskæftigelsesindsatser; hvordan nogle pædagogikker bliver mulige eller umulige, at praktisere ud fra de givne politiske og strukturelle rammer og logikker i beskæftigelsesfelter – og ikke mindst: Hvordan disse pædagogikker, får konkret betydning for menneskets muligheder for meningsfuld erfaringsdannelse, samt læring gennem og (sideløbende) udenfor sin deltagelse i beskæftigelsesindsatser.

Denne viden skulle på sigt, gerne kunne bidrage til udpegning af konkrete forandringspotentialer i måden, hvorpå vi i Danmark bedriver beskæftigelsesindsatser i spændingsfeltet mellem beskæftigelsespolitik og socialpolitik – og til udkast af en arbejdspædagogik for beskæftigelsesfeltet centreret omkring ’det levende arbejde’.

Forskningen udføres som en kombination mellem 1) interviews med længerevarende arbejdsløse (+2 år) samt deltagelse sammen med disse under deres forløb i beskæftigelsessystemet og 2) deltagerobservationer og interviews i enkelte danske jobcentre.

Projektet løber fra april 2019 til april 2021 og er delvist finansieret af InnovationsFonden.

Ved spørgsmål eller yderligere interesse kontaktes


Mikkel Morgen
Tlf. 51 56 36 67
Mail: mikmo@slagelse.dk / mbbh@ruc.dk

Siden er sidst opdateret 19. november 2018