Projekt N-Lited

Synsafdelingens Projekt N-Lited løber fra januar 2022 til december 2023. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Formålet med projekt ”N-Lited” er at skalere og tilpasse N-Lited metoden, så den kan bruges i andre synscentre i Danmark. N-Lited metoden er udviklet af CSU-Slagelse i projekt ”Bedre Lys, Mere Liv”. Metoden N-Lited består af tre dele, og tager afsæt i princippet om human belysning:

  1. en narrativ interview-guide med baggrund i en recovery-orienteret tilgang, hvor man får afdækket borgerens ønsker,
  2. inddragelse af de pårørende via en VR/AR-brille så de kan opleve, hvad det er den ældre rent faktisk kan se, og hvilken betydning forskellige former for lyssætning har for deres mulighed for at se, og
  3. afprøvning af mulige lyssætninger i et lyslaboratorium eller med en lyskuffert med forskellige lamper/lyskilder der anvendes i hverdagssituationer, fx i køkkenet eller ved fritidssysler. 

Metoden tager afsæt i at hjælpe borgeren til at se det, som vedkommende ønsker at se. Metoden er den eneste validerede lysudredning, der bruges i Danmark. Syv synscentre deltager i udbredelsesprojektet.

Siden er sidst opdateret 24. februar 2022